06 37619295

Echtscheidingsmediation

 

Echtscheidingsmediation kenmerkt zich in de regel door een grote hoeveelheid afspraken die gemaakt moeten worden, zeker in het geval er thuiswonende kinderen zijn: inkomen, huis, zorg voor de kinderen, pensioen e.a.
Deze onderwerpen kunnen alleen op een goede manier worden besproken als emoties niet in de weg zitten. In het begin van het mediation-traject zal worden nagegaan of er onderwerpen zijn die besproken moeten worden alvorens de genoemde onderwerpen worden behandeld.

Mogelijk komt u in aanmerking voor gesubsidieerde rechtshulp, zie hier voor meer informatie.