06 37619295

Echtscheidingsmediation

Echtscheidingsmediation kenmerkt zich in de regel door een grote hoeveelheid afspraken die gemaakt moeten worden, zeker in het geval er thuiswonende kinderen zijn: inkomen, huis, zorg voor de kinderen, pensioen e.a.
Deze onderwerpen kunnen alleen op een goede manier worden besproken als emoties niet in de weg zitten. In het begin van het mediation-traject zal worden nagegaan of er onderwerpen zijn die besproken moeten worden alvorens de genoemde onderwerpen worden behandeld.

Bij echtscheidingsmediation werkt hij samen met jurist Miriam Kreulen (zie www.kvmediators.nl). Beiden zijn we MfN-erkend familiemediator. Aan tafel vullen we elkaar bij deze co-mediaton aan, zowel persoonlijk als beroepsmatig.