06 37619295

 

Ik stel mij graag even aan u voor.
Ik ben Ronald Vlaanderen en ben werkzaam als mediator en coach, vanuit kantoor in Den Bosch en op locatie.
Na mijn academische opleiding klinische psychologie in Nijmegen heb ik onder meer uitgebreide ervaring opgedaan bij grote projecten in ziekenhuizen en andere zorggerelateerde organisaties. Daarbij raakte ik steeds meer gebiologeerd door de manier waarop mensen hierin met elkaar omgaan, de valkuilen en conflicten die als bijna vanzelfsprekend opdoemen.
Daarom was de opleiding tot mediator voor mij een logische stap, resulterend in registratie als MfN-registermediator. Zodoende kan ik mijn kennis van en ervaring met arbeidsrelaties toepassen.
Daarnaast heb ik mij gespecialiseerd in familie-mediation. Als MfN-erkend familie-mediator bemiddel ik bij echtscheidingen.
Mijn achtergrond als psycholoog komt hierbij goed van pas. Ik ben in staat om snel te doorzien wat ieders belangen in een conflict zijn en om onderliggende emoties te duiden. De ruimte voor emoties schept ruimte voor begrip en brengt oplossingen dichterbij. Samen komen we eruit.