06 37619295

Mediator

Ronald Vlaanderen studeerde af als psycholoog. Hij deed onder meer uitgebreide ervaring op in ziekenhuizen en andere zorggerelateerde bedrijven bij grote projecten. Vooral de manier waarop mensen in deze projecten met elkaar omgingen, de valkuilen en conflicten, kregen steeds meer zijn interesse.
Het volgen van de opleiding tot mediator en registratie als MfN-registermediator was voor Ronald een logische volgende stap. Op deze wijze kon hij zijn kennis en vaardigheden in arbeidsrelaties toepassen. Daarnaast specialiseerde hij zich tot MfN erkend familie-mediator en bemiddelt sindsdien bij echtscheidingen.
Zijn achtergrond als psycholoog stelt Ronald als mediator in staat om snel te doorzien wat ieders belangen zijn en om onderliggende emoties te kunnen duiden.

 
Bron: MfN | www.mfnregister.nl